Yüzme Havuzlarında Ozon Kullanımı

Yüzme havuzlarında dezenfektan olarak kullanılan ozon, havuzlara uygulanan dezenfektanların kullanımında %80-90’lık bir azalma sağlar. Bu durum işletmeler açısından büyük miktarda maliyet düşüşü sağlarken ayrıca insan ve çevre sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Klorun zararları gün geçtikçe ortaya çıkmakla birlikte yetkili mekanizmaların bazı kısıtlamalar ortaya koymasını zorunlu hale getirmiştir. Olimpik havuzlarda klorun yasaklanmasıyla başlayan uygulama, Belçika ve Hollanda’da tüm yüzme havuzlarında devreye girmiştir.

Kullanılan havuz kimyasallarında %80-90 tasarruf sağlaması, havuzun işletme maliyetini kısa ve uzun vadede düşürmesi, ölü sezonda havuz giderlerini yük olmaktan çıkarması, ekstra zaman ve personel gerektirmemesi,  sürekli testler yerine haftalık testler yapılması, virüs, bakteri ve mantarları elemine etmesi, sudaki koku ve bulanıklığı gidermesi, yosunlaşmayı engellemesi, suyu oksijen bakımından zenginleştirmesi, klora göre 3125 kat daha etkili olması, klorun neden olduğu deri ve solunum yolları tahrişi ile insan vücudundaki deri ve saç tahribatlarını önlemesi, mayo ve havlu gibi ürünlerde havuzdan kaynaklı yıpranmaları engellemesi ve THM (trihalometan) oluşumunu önlemesi yüzme havuzlarına ozon uygulamasının insanlara yönelik başlıca faydaları olarak belirtilmektedir.