Atık ve Atık Su Arıtmada Ozon Kullanımı

Günümüzde doğal kaynakları verimli kullanma gerekliliği her geçen gün daha da fazla önem kazanmaktadır. Su, bu noktada büyük önem arz eder ve kaynakların azalması bizi daha dikkatli davranmaya mecbur kılmaktadır. Atık suların geri kazanılması, işletme açısından büyük maliyet düşüşleri sağlarken, doğabilecek hukuki sorunları ortadan kaldırır ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızı da yerine getirmemize yardımcı olur. Örneğin yüzme havuzlarında, zeytin işletmelerinde, tekstil fabrikalarında, otomotiv endüstrisinde, metal sanayinde, maden işletmelerinde ve kağıt endüstrisinde suların geri dönüşümü sonrası elde edilen kazanç, işletmecinin yüzünü güldürürken, doğal kaynakların verimli kullanılmasına da katkıda bulunur. Öyle ki, sanayide yaşanan en büyük problemlerden biri de, işletmelerde atık ve atık su kimyasal değerlerinin, insan ve çevre için tehdit edici boyutlara ulaşmasıdır. Pek çok endüstri kuruluşu, yüksek maliyetler ile arıtma tesisleri kurmalarına rağmen, yeterli ve etkili bir işlem yapamamaktadırlar.

Ozonun, zehirli kimyasallar (organik kükürtlü bileşikler, fenol, siyanür, karbondioksit, arsenik, metan gazı, kağıt hamuru üretiminde kullanılan alkalen kraft ve asidik sülfit gibi) ihtiva eden atık ve atık sularda etkili bir oksidasyon sağladığı, insan ve doğa için koruyucu bir görev üstlendiği bildirilmektedir. 2006 yılında devreye girecek olan Avrupa Birliği Kentsel Atık Su Direktifleri’ne uygunluğun, ozon teknolojisi ile mümkün olabileceği ifade edilmektedir. Ozon gazının bilinen tüm yöntemlerden daha etkili ve daha ucuz bir yöntem olduğu, işletme maliyetini düşürdüğü ve atık suda % 50-99’a varan oranda koku ve renk giderimi sağlayabildiği bildirilmiştir (Resim 17. ve 18.).

 

 atik-su  atik-su1
Resim 17. Tekstil endüstrisinde başlıca kumaşların beyazlatılmasında kullanılan ozon gazı ile 70. dk’dan sonra gerçekleştirdiği renk giderimi(Anon, 2005a; Kaya ve ark., 2002). Resim 18. Ozon uygulamasının atık sudaki etkisi(Anon, 2005a).