OZON GAZININ DİĞER KULLANIM ALANLARI

 

İnsan Sağlığı Açısından Ozon Kullanımı

Ozon Terapisi

Dünyada yaklaşık 50 yıldır uygulanan ozon terapisi ülkemizde çok yenidir. Ozon gazının eritrositlerin ve lökositlerin aktivasyonunu sağlayarak arteriyel dolaşım bozuklukları ve revitalizasyonda (hücre yenileme) kullanıldığı, immun hücreleri aktive ederek vücudun interferon ve interlökin üretmesini, böylece bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağladığı bildirilmektedir. Ozon gazının ayrıca vücudun kendi antioksidanlarını ve serbest radikallerini azaltarak artritis ve vasküler bozukluklar gibi enflamatuar hastalıklarda ve anti-aging (gençleştirme) uygulamalarında kullanıldığı ifade edilmektedir. Uygulamaya bağlı olarak ozon konsantrasyonu 1 ve 100 µg/ml (0.05-5 % O3) arasında değişmektedir.

 

Ozon uygulama yöntemleri, endikasyonları ve prognozu

Ozon gazının başlıca dört uygulama şekli bulunmaktadır ;

  1. Majör otohemoterapi: Bu metod geriatride (yaşa bağlı hastalıklar), dolaşım bozukluklarında, viral kökenli hastalıklarda ve bağışıklık sisteminin aktivasyonu için kullanılır. Bu amaçla hastadan 50-100 ml kan alınır ve ozonla karıştırıldıktan sonra intravenöz yolla hastaya tekrar geri verilir. Ozon, eritrosit ve lökositleri oluşturan spesifik maddelerle reaksiyona girerek metabolizmayı hızlandırır.
  2. Minör otohemoterapi: Bu metodla hastadan alınan 3-5 ml kan ozonla karıştırıldıktan sonra intramusküler yolla hastaya geri verilir. Yöntem alerjik hastalıklarda ve genel olarak bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde kullanılır.
  3. Eksternal tedavi: Ozon gazının kapalı bir sistemde vücudun farklı bölgelerine uygulanmasıyla gerçekleştirilen bu metod açık yaraları, ülseratif yaraları, ameliyat sonrası oluşan lezyonları ve enfekte olmuş alanları tedavi etmek amacıyla uygulanır. Ayrıca ozonlu saf su dental tedavilerde ve ozonlu saf medikal zeytin yağı deride meydana gelen egzema ve mikotik enfeksiyonlarda kullanılır.
  4. İntra artikuler yolla ozon verilmesi: Ozon gazının yavaşça eklem içine enjekte edilmesiyle artritis, rekurren (tekrarlayan) artroz ve genel patolojik sertlik gibi durumlarda uygulanan bir yöntemdir.

Dolaşım bozuklukları, anti-aging, kanser, deride meydana gelen mikotik enfeksiyonlar ve enfekte lezyonlar, proktitis ve kolitis gibi bağırsak hastalıkları,  viral hastalıklar (Herpes simplex ve Herpes zoster), karaciğer hastalıkları (Hepatit A, B, C), artritis ve romatizma gibi eklem hastalıkları ozon terapisinin başlıca endike olduğu yerler olarak belirtilmektedir.

Ozon tedavisi ile hastanın genel sağlık durumunda iyileşme ve ağrılarında azalma olmakla birlikte prognozunun, hastanın genel sağlık durumu ile ozon gazının uygulama yöntemine, dozuna ve sıklığına bağlı olduğu bildirilmektedir.